search
Zaloguj
Witaj w serwisie Bajero.pl, w którym możesz zadawać pytania innym użytkownikom i ekspertom, dzielić się wiedzą z innymi i zdobywać wiedzę na liczne tematy. Serwis korzysta z plików cookies, aby dowiedzieć się więcej sprawdź politykę prywatności i regulamin. Jeśli widzisz nadużycie zaraportuj nam koniecznie wpis.
0 głosów
Porównaj wierzenia politeistyczne starożytnych cywilizacji z religią judaistyczną.
w Polski

1 odpowiedź

0 głosów
Politeistyczne wierzenia starożytnych cywilizacji zazwyczaj obracały się wokół wielu bogów i bogiń, którzy, jak wierzono, posiadali i kontrolowali różne aspekty wszechświata. Bogowie ci byli często przywoływani w rytuałach, aby przynieść szczęście, prosić o ochronę i składać podziękowania. Z drugiej strony judaizm jest religią monoteistyczną, która skupia się na wierze w jednego Boga, który jest wszechmocny, wszechwiedzący i wszechkochający. To przekonanie było rewolucyjne jak na swoje czasy, ponieważ znacznie różniło się od politeistycznych wierzeń innych starożytnych religii, które czciły wiele bóstw. Tora, żydowska święta księga, zawiera przykazania, prawa i nauki Boga, a judaizm skupia się na przestrzeganiu praktyki tych praw.
2.2k