search
Zaloguj
Witaj w serwisie Bajero.pl, w którym możesz zadawać pytania innym użytkownikom i ekspertom, dzielić się wiedzą z innymi i zdobywać wiedzę na liczne tematy. Serwis korzysta z plików cookies, aby dowiedzieć się więcej sprawdź politykę prywatności i regulamin. Jeśli widzisz nadużycie zaraportuj nam koniecznie wpis.
0 głosów
w Inne szkolne

2 odpowiedzi

0 głosów
Napisz podanie z życiorysem i dwoma zdjęciami
0 głosów

Szkoły z internatem są ważnym aspektem systemu edukacji w wielu krajach. Uczniowie szkół z internatem uczą się umiejętności życiowych, a także akademickich i zawodowych, mają też większe szanse na sukces w przyszłej karierze i życiu niż uczniowie, którzy nie chodzą do szkoły z internatem.