search
Zaloguj
Witaj w serwisie Bajero.pl, w którym możesz zadawać pytania innym użytkownikom i ekspertom, dzielić się wiedzą z innymi i zdobywać wiedzę na liczne tematy. Serwis korzysta z plików cookies, aby dowiedzieć się więcej sprawdź politykę prywatności i regulamin. Jeśli widzisz nadużycie zaraportuj nam koniecznie wpis.
0 głosów
w Matematyka 1.9k

1 odpowiedź

0 głosów

Proporcjonalność to matematyczna zależność między dwiema liczbami.

Termin ten jest synonimem słowa „proporcjonalny”. Będzie często używany na kursach statystycznych do opisywania relacji między zmiennymi kategorialnymi.

W szczególności może odnosić się do odsetka różnych typów osób, które mają chorobę lub wykazują jakąś cechę.