search
Zaloguj
Witaj w serwisie Bajero.pl, w którym możesz zadawać pytania innym użytkownikom i ekspertom, dzielić się wiedzą z innymi i zdobywać wiedzę na liczne tematy. Serwis korzysta z plików cookies, aby dowiedzieć się więcej sprawdź politykę prywatności i regulamin. Jeśli widzisz nadużycie zaraportuj nam koniecznie wpis.
0 głosów
Potrzebuje zwięzłej definicji
w Inne szkolne 2.1k

1 odpowiedź

0 głosów

Makroekonomia to badanie zachowania gospodarki jako całości. Obejmuje to, w jaki sposób wpływa na nie wykorzystanie zasobów i jak wpływa na życie ludzi.

W makroekonomii badamy produkcję, konsumpcję i dystrybucję dóbr i usług przez jednostki lub grupy w danej gospodarce. Badamy również, w jaki sposób te osoby lub grupy wchodzą ze sobą w interakcje, tworząc rynki i ich wzorce w ustalaniu cen.

Najważniejsze tematy w makroekonomii to inflacja, bezrobocie, produkt krajowy brutto (PKB), polityka fiskalna, polityka pieniężna, rachunek dochodu narodowego, stopy wzrostu gospodarczego