search
Zaloguj
Witaj w serwisie Bajero.pl, w którym możesz zadawać pytania innym użytkownikom i ekspertom, dzielić się wiedzą z innymi i zdobywać wiedzę na liczne tematy. Serwis korzysta z plików cookies, aby dowiedzieć się więcej sprawdź politykę prywatności i regulamin. Jeśli widzisz nadużycie zaraportuj nam koniecznie wpis.
0 głosów
CO to jest dane makroekonomiczne
w Inne szkolne 2.1k

1 odpowiedź

0 głosów

Dane makroekonomiczne są miarą aktywności gospodarczej na różnych rynkach i sektorach. Może być również określany jako zbiorcze dane zbierane dla gospodarki jako całości. Dane pomagają analizować wyniki gospodarcze, trendy rynkowe i perspektywy gospodarki.

Dane makroekonomiczne obejmują PKB, wskaźniki zatrudnienia, eksport, import i wskaźniki inflacji. Wszystkie są ważnymi wskaźnikami kondycji gospodarki.